SEIZOEN '21 | KOOP 2 ARTIKELEN EN ONTVANG EEN GRATIS SUÈDE PET ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

PRIVACYVERKLARING

INLEIDING

"GIVE IT BACK CLOTHING" hierin verder genoemd als "Wij" of "Ons" is een lifestylemerk en detailhandelaar in casual/streetwear. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door GIVE IT BACK CLOTHING worden verwerkt en die afkomstig zijn van: bezoekers, klanten en zakelijke partners, en dienstverleners voor de volgende websites en applicaties: www.giveitbackclothing.com

INFORMATIE WIJ VERZAMELEN

Wij verwerken persoonlijke informatie om onze service te leveren of om te voldoen aan (internationale) wetgeving.

De informatie die wij verzamelen wordt verzameld en verwerkt in strikte overeenstemming met de EU GDPR-wetgeving (en andere toepasselijke wetten) en alleen gebruikt voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden genoemd.

CONTACT INFO

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of als u een klacht bij ons wilt indienen, kunt u ons een e-mail sturen naar: info@giveitbackclothing.com

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT

Wij verwerken bepaalde informatie van u die ofwel automatisch wordt verzameld, of die u vrijwillig verstrekt. Deze informatie omvat naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Wij verwerken ook uw financiële gegevens om de betaling van onze diensten te vergemakkelijken. Alle verzamelde informatie wordt strikt in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerkt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens, zoals uw voornaam en achternaam.
 • Contactgegevens, zoals uw e-mailadres, telefoonnummer en adres.
 • Inloggegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord
 • Koopgeschiedenis, zoals prijs, product en aankoopdatum.
 • Betalingsgegevens, zoals transactiegeschiedenis, openstaande vorderingen, bankrekeningnummer, creditcardgegevens.
 • Correspondentie, zoals communicatie met onze klantenservice of marketingcommunicatie.
 • Voorkeuren, zoals taalkeuze en e-mailvoorkeuren.
 • Technische gegevens, zoals IP-adres, cookies, logfiles.
 • Statistieken over het gebruik van de website, zoals hoe vaak bepaalde pagina's worden bezocht en welke producten het populairst zijn.
 • Interesses, zoals welke (soort) producten u het meest bekijkt en op welke advertenties u klikt.

AnDERE PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE U AAN ONS VERSTREKT.

Het kan voorkomen dat u ons andere gegevens verstrekt dan de hierboven genoemde categorieën, bijvoorbeeld in het kader van communicatie van de klantenservice of bij het indienen van een klacht. In dat geval zullen wij deze gegevens verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor de behandeling en afhandeling van uw verzoek of klacht.

WAAROM & KANS

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden, afhankelijk van de wijze waarop u interactie heeft met onze website.

 • Wanneer u Give It Back producten koopt op onze website, moeten wij uw persoonsgegevens verwerken om onze overeenkomst uit te voeren. Wij hebben bijvoorbeeld betalings- en contactgegevens nodig om de bestelling te verwerken.
 • Om aan de wet te voldoen: We kunnen informatie verwerken of bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken uw informatie ook om vermoedelijke fraude, illegale activiteiten, schendingen van onze servicevoorwaarden of bedreigingen voor de veiligheid van ons personeel of onze website te onderzoeken.

COOKIES ANALYSE

We gebruiken cookies op onze site die ons in staat stellen bij te houden wie er op ons systeem is ingelogd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons cookiebeleid. Link: www.giveitbackclothing.com/page/cookies/

DELEN

Wij delen uw informatie niet met derden tenzij dit strikt noodzakelijk is om ons contract met u na te komen, om een dienst te verlenen waarvoor u specifiek en expliciet toestemming hebt gegeven (zoals onze nieuwsbrief), of om te voldoen aan lokale en internationale wetgeving.

INTERNATIONALE PARTNERS

Give It Back heeft enkele partners binnen/buiten de Economische Europese Zone. Wij zullen ervoor zorgen dat de informatie die wordt gedeeld een passend niveau van bescherming zal hebben. Wij zullen dit afdwingen via onze verwerkingsovereenkomsten met hen. Voor een overzicht van alle persoonlijke informatie die met derden wordt gedeeld, kunt u terecht op info@giveitbackclothing.com

TREKKING VAN TOESTEMMING

U hebt het recht om de toestemming die u hebt gegeven voor een van onze diensten, zoals onze nieuwsbrieven of WhatsApp-groepschat, in te trekken. U kunt uw toestemming intrekken via de link onderaan elke nieuwsbrief of door de WhatsApp-groep te verlaten. Het is mogelijk dat wij u door het intrekken van uw toestemming niet langer de kerndiensten kunnen aanbieden waarvoor u zich hebt aangemeld. Verder kunt u zich afmelden door uw account op te zeggen. Wij zullen uw account dan binnen vier weken wissen.

RECHTEN

Als iemand die gebruik maakt van onze diensten, heeft u onder de GDPR een paar rechten waarvan u op de hoogte moet zijn:

 • Het recht op wissen,
 • Het recht op correctie,
 • Het recht op inzage,
 • Het recht op dataportabiliteit.

Het recht op inzage betekent dat u het recht heeft om te zien welke informatie wij allemaal over u verwerken. Heeft u het gevoel dat de gegevens die wij over u hebben onjuist zijn? Dan kunt u gebruik maken van uw recht op correctie, dit houdt in dat u het recht heeft om de gegevens die wij over u hebben te wijzigen. Ook heeft u het recht op verwijdering, dit houdt in dat wij de gegevens die wij van u hebben verwijderen. Het kan echter zijn dat wij deze gegevens nog wel bewaren, maar dan anoniem, dit betekent dat de gegevens niet meer tot u te herleiden zijn, maar dat wij ze nog wel bewaren voor bijvoorbeeld statistieken. Het kan in sommige gevallen ook zijn dat wij wettelijk niet in staat zijn deze gegevens te wissen, dit is een wettelijke verplichting. Meer informatie over uitzonderingen op het recht op verwijdering (vergetelheid) vindt u op de site https://gdpr-info.eu/art-17-gdpr/ en zie paragraaf 3.

VeILIGING PRIVACY

Om gegevens tussen onze websites, onze applicaties en backends over te dragen, wordt de communicatie versleuteld met behulp van de SSL (Secure Socket Layer) encryptie. Wij beschermen de systemen en de verwerking door een reeks van technische en organisatorische maatregelen. Deze omvatten data-encryptie, pseudonimisering en anonimisering, logische en fysieke toegangsbeperking en -controle, firewalls en recovery-systemen, en integriteitstests. Onze medewerkers worden regelmatig getraind in de gevoelige omgang met persoonsgegevens en zijn verplicht tot geheimhouding van gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

MINDERJARIGEN

Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen onder de 16 jaar en verwerken deze ook niet op andere wijze. Als we merken dat een van onze gebruikers/bezoekers minderjarig is, zullen we onmiddellijk stappen ondernemen om hun informatie te verwijderen. Als u denkt dat wij gegevens van minderjarigen hebben verwerkt of nog steeds bewaren, stuur ons dan een e-mail op info@giveitbackclothing.com en wij zullen deze z.s.m. verwijderen.

Verwerkingstermijnen

Wij zullen de gegevens nooit langer bewaren dan wettelijk is toegestaan, dit kan voor verschillende soorten gegevens verschillend zijn. Voor meer informatie over de bewaartermijnen per gegevensproces kunt u ons een e-mail sturen op info@giveitbackclothing.com.

WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYVERKLARING

De ingangsdatum onderaan deze pagina geeft aan wanneer deze privacyverklaring voor het laatst werd herzien. Wij zullen u op de hoogte stellen voordat een materiële wijziging van kracht wordt, zodat u de tijd heeft om de wijzigingen te bekijken. Elke wijziging is van kracht wanneer we de herziene Privacyverklaring publiceren. Uw gebruik van de Diensten na deze wijzigingen betekent dat u de herziene Privacyverklaring aanvaardt.

OVERIGE

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende instantie. Als u niet zeker weet welke instantie dit is, verwijzen wij u naar: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Laatste update: november, 2020

World wide shipping
Gratis verzending in NL & BE boven €70,-
Terugbetaling van geld
100% Probleemloos garantie
100% veilig afrekenen
SSL Slot beveiligt al uw betalingen
Language
English
Open drop down