SEIZOEN '21 | KOOP 2 ARTIKELEN EN ONTVANG EEN GRATIS SUÈDE PET ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

Algemene voorwaarden

ARTICLE 1: TOEPASSELIJKHEID

 • Dit zijn de algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") van Give It Back Kleding (Give It Back). Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via de website van Give It Back worden geplaatst.
 • Door het plaatsen van een bestelling stemt u uitdrukkelijk in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op de door u geplaatste bestelling en verklaart u op de hoogte te zijn van de inhoud daarvan.

ARTICEL 2: CONTACT DETAILS GIVE IT BACK

Naam: Give It Back
Bezorgadres voor het retourneren van producten: Griend 3354, 8225 SZ Lelystad, Nederland. **Let op dit is geen bezoekadres**
E-mailadres: info@giveitbackclothing.com

ARTICLE 3: OVEREENKOMST, PRIJS & BETALING

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u een bestelling plaatst via de website en Give It Back u een bevestiging van uw bestelling per e-mail heeft gestuurd.
 2. Give It Back behoudt zich het recht voor uw bestelling niet te accepteren indien:
  • De door u ingevulde gegevens niet juist of volledig zijn en indien Give It Back twijfelt aan de juistheid van deze gegevens;
  • U niet aan een eerdere betalingsverplichting heeft voldaan;
  • U de levering van een eerdere bestelling niet heeft geaccepteerd en/of u een eerdere bestelling niet heeft afgehaald;
  • Het door u opgegeven afleveradres in een land ligt waar Give It Back geen leveringen doet.
 3. Give It Back zal u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien zij uw bestelling niet accepteert.
 4. De prijs die op het moment van betaling op de website staat vermeld, is een totaalprijs van alle producten, inclusief verzendkosten en belastingen die in de Europese Unie van toepassing zijn.
 5. Om uw bestelling te betalen, kunt u kiezen voor een van de betaalmogelijkheden die Give It Back biedt.
 6. Orders die buiten de Europese Unie worden geleverd, kunnen onderhevig zijn aan extra toeslagen en/of belastingen. Deze toeslagen en/of belastingen zijn uitdrukkelijk niet verdisconteerd in de totaalprijs genoemd in lid 2 van dit artikel. Eventuele extra kosten op basis van deze toeslagen en/of belastingen zijn voor uw rekening en risico.
 7. Give It Back kan niet aan een aanbieding op haar website worden gehouden indien u redelijkerwijs kunt begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, zoals een ongebruikelijk lage prijs. Wij verzoeken u contact op te nemen met Give It Back, indien u twijfelt aan de juistheid van een aanbieding.

ARTICEL 4: LEVERING

 1. Give It Back doet haar uiterste best om uw bestelling zo snel mogelijk te verwerken en te leveren, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de datum van de aankoop. De op de website van Give It Back vermelde leverdata zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bij Give It Back bekende omstandigheden en kunnen door externe factoren, zoals de gekozen wijze van betaling, de wijze van transport en interne beschikbaarheid, worden gewijzigd. De leverdata zijn ook onder voorbehoud indien u wijzigingen aanbrengt in uw bestelling.
 2. U bent verplicht al het mogelijke te doen dat redelijkerwijs van u verwacht mag worden om Give It Back in staat te stellen uw bestelling tijdig te leveren. Indien u geen medewerking verleent zoals omschreven in dit artikel 4 lid 2, behoudt Give It Back zich het recht voor om de producten niet te leveren.
 3. Uw bestelling wordt afgeleverd op het afleveradres of afhaalpunt dat u heeft aangegeven op de website van Give It Back Kleding
 4. De eigendom van de bestelde producten gaat op u over op het moment dat Give It Back uw betaling voor de door u bestelde producten heeft ontvangen.
 5. Give It Back zal zich inspannen om de door u bestelde producten compleet en in goede staat af te leveren. In het geval dat de geleverde producten niet compleet of beschadigd zijn, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

Artikel 5: FOUTLIJKE HERPRODUCTIE & LIFETIME

 1. Give It Back zal haar uiterste best doen om de producten zo getrouw mogelijk op haar website te reproduceren. Indien u van mening bent dat het door u bestelde product niet overeenkomt met de weergave op de website - op het moment dat het product wordt besteld - kunt u gebruik maken van uw herroepingsrecht. In artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden staat beschreven hoe u gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht.
 2. De levensduur van de door Give It Back. op haar website aangeboden producten is afhankelijk van het materiaal van het product en de wijze waarop en de intensiteit waarmee u het product gebruikt. Om ervoor te zorgen dat de producten hun langste levensduur en hoogste kwaliteit behouden, is het belangrijk om de instructies en wasvoorschriften in acht te nemen.

ARTICLE 6: AFKOELINGSTERMIJN & STOPRECHT

 1. Als u de overeenkomst wilt herroepen, kunt u dat op elke manier doen. U bent vrij om dit modelformulier te gebruiken en aan ons terug te sturen. Voor uw gemak kunt u ook inloggen om uw retourzending te registreren. Retourneer het (de) artikel(en) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag nadat u het herroepingsrecht heeft uitgeoefend. Het betreffende product of de betreffende producten kunt u sturen naar het in artikel 2 genoemde adres voor het retourneren van producten.
 2. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Dit betekent dat alle artikelen in dezelfde staat moeten worden geretourneerd als bij ontvangst; de artikelen mogen niet beschadigd, vuil, gewassen, veranderd of gedragen zijn (anders dan om het artikel te passen) en eventuele labels of etiketten moeten intact zijn.
 3. Als een product voor restitutie in aanmerking komt, stort Give It Back het voor het product betaalde bedrag binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het betreffende product terug op het door u gebruikte bankrekeningnummer.
 4. U ontvangt het totaal betaalde bedrag (exclusief de verzendkosten) terug. Let op dit geld niet voor producten die in de uitverkoop zijn. Producten in de sales kunnen alleen omgewisseld worden voor een andere maat of kleur indien deze nog beschikbaar zijn. 
 5. Het herroepingsrecht wordt niet beperkt door de voorwaarden voor retourneren/ruilen die u kunt raadplegen via de website https://www.giveitbackclothing.com/pages/contact
 6. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende soorten overeenkomsten:
  • Overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

ARTICEL 7: PRIVACY

 1. Give It Back neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij de behandeling van uw gegevens. U kunt onze privacyverklaring op de website raadplegen.

Artikel 8: KLACHTENPROCEDURE

 1. Wij zullen ons uiterste best doen om het bestel- en leveringsproces zonder problemen te laten verlopen. Mocht u toch een klacht hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via onze contactgegevens zoals vermeld in artikel 2 van de Algemene Voorwaarden.
 2. Wij streven ernaar uw klacht zo snel mogelijk op te lossen.

ARTICEL 9: TOEPASSELIJK RECHT &; COMPETENT RECHT

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en de tussen Give It Back en u gesloten overeenkomst(en) is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.
 2. De bevoegde rechter te Amsterdam is exclusief bevoegd in het geval een geschil niet in der minne kan worden geschikt.

Artikel 10: WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Give It Back. kan te allen tijde deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien de gewijzigde versie is gepubliceerd op de website van Give It Back Clothing. Wij verwachten dat u de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden raadpleegt bij aankoop van producten op de website.

ARTICLE 11: GIFTKAART

Physieke cadeaubonnen kunnen worden gekocht en ingewisseld op giveitbackclothing.com.

ARTICLE 12: OVERIGE INFORMATIE

Cadeaubonnen inwisselen

Na het invoeren van uw cadeaubon tijdens het afrekenen, wordt het saldo van het besteltotaal afgetrokken. Als het totaalbedrag van uw bestelling hoger is dan het saldo op uw cadeaubon, kunt u de rest van het totaalbedrag betalen met een andere geaccepteerde betaalmethode. Het resterende saldo op de cadeaubon kan voor toekomstige aankopen worden gebruikt.

VERKRIJGBAAR

Give It Back cadeaubonnen vervallen één jaar vanaf de datum waarop de cadeaubon is gekocht. Cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.

RETOUREN

Als u een bestelling retourneert die met een cadeaubon is betaald, wordt de restitutie toegepast op de cadeaubon. Neem contact op met onze klantenservice als u de cadeaukaart niet meer heeft.

PROMOTIES

Promotionele aanbiedingen of kortingen zijn niet van toepassing op de aankoop van cadeaukaarten.

VERLOREN OF GESTOLEN CADEAUKAARTEN

Behandel uw cadeaukaart zoals u contant geld zou behandelen. Verloren of gestolen cadeaukaarten kunnen niet worden vervangen.

Laatst bijgewerkt: November 2020

World wide shipping
Gratis verzending in NL & BE boven €70,-
Terugbetaling van geld
100% Probleemloos garantie
100% veilig afrekenen
SSL Slot beveiligt al uw betalingen
Language
English
Open drop down